ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมได้ปฏิบัติตามนโยบายลดความเสีียงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ 02 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม เรื่องประกาศเปิดเรียน 21 ม.ค. 64
สารจากผู้อำนวยการฯ เรื่อง ปิดสถานศึกษา ด้วยเหตุพิเศษ 05 ม.ค. 64
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 14 ส.ค. 63
การกำหนดเป้าหมาย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 14 ส.ค. 63
SAR 2562 10 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการ 30 มิ.ย. 63
หนังสือขออนุญาตให้นักเรียนมาโรงเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 26 มิ.ย. 63
ภาพกิจกรรม
วารสารออนไลน์
วารสารกิจกรรม ปีการศึกษา 2563 19 ต.ค. 63
วารสารกิจกรรม ปีการศึกษา 2562 19 ต.ค. 63
ข่าวการศึกษา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน