*** โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) อย่างเคร่งครัด ***
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม เรื่อง การเฝ้าระวังการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเทศการปีใหม่ 2565 04 ม.ค. 65
แจ้งการเปิดเรียนหลังเทศกาลปีใหม่ 2565 30 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม เรื่อง การเปิดเรียนรูปแบบ On Site และแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 07 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม เรื่อง เปิดเรียนรูปแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 02 ธ.ค. 64
ประกาศ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 26 ต.ค. 64
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองเพื่อติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยงไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยใช้ระบบออนไลน์ 05 ต.ค. 64
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน (อายุ 12 - 17 ปี) โดยใช้ระบบออนไลน์ 20 ก.ย. 64
ขอเชิญรับเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 03 ก.ย. 64
ภาพกิจกรรม
วารสารออนไลน์
วารสารกิจกรรม ปีการศึกษา 2564 10 มิ.ย. 64
วารสารกิจกรรม ปีการศึกษา 2563 19 ต.ค. 63
วารสารกิจกรรม ปีการศึกษา 2562 19 ต.ค. 63
รายงานวิจัย/นวัตกรรมของครู
รวมสือการสอน / นวัตกรรมของครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 21 ต.ค. 64
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - ครูเอนกพงศ์ 20 ต.ค. 64
การใช้ใบงานมีชีวิต Liveworksheets รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 -ครุอริศรา 20 ต.ค. 64
การใช้ชุดแบบฝึกในการสอนเรื่องระยะทางและการกระจัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-ครูสุมาลี 20 ต.ค. 64
รายงานการใช้นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์-ครูสุภาพร 20 ต.ค. 64
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนออนไลน์งานเขียนแบบเบื้องต้น-ครูสายัณห์ 20 ต.ค. 64
การพัฒนาทักษะการเรียนวิชาพลศึกษา (ฟุตบอล)-ครูสมหมาย 20 ต.ค. 64
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนออนไลน์งานผลิตภัณฑ์จากลูกสน-ครูสมลักษณ์ 20 ต.ค. 64
ข่าวการศึกษา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน