ประกาศงานทะเบียนวัดผล
ประกาศงานทะเบียนวัดผล
คณะนี้ทางงานวัดผลประเมินผลได้มีการทดสอบการแจ้งผลการเรียนทางเว็บไซต์เพื่อความสะดวกในการดูผลการเรียนของนักเรียนที่สามารถดูที่ไหนก็ได้ที่มีอินเตอร์เน็ต  ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานวัดผลประเมินผลให้สูงขึ้นเพิ่มความสะดวกสบายให้กับนักเรียน  โดยการเข้าใช้ระบบให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของโรงเรียน  "www.campsonschool.com"  แล้วเข้าไปที่เมนู  "เช็คเกรดออนไลน์"  ทางเมนูด้านขวามือและกรอกรหัสประจำตัวบัตรประชาชนในช่อง  "ชื่อล็อกอิน"  กรอกรหัสประจำตัวนักเรียนในช่อง  "รหัสผ่าน"  ก็สามารถเข้าไปดูเกรดทุกวิชาที่เรียนในแต่ละเทอมได้