ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ ม.4
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาพร ปัทมาวดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2563,14:36  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ตารางเรียนออนไลน์ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาพร ปัทมาวดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2563,22:32  อ่าน 710 ครั้ง
รายละเอียด..