ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบวิชาIS1 เรื่อง ประเด็นปัญหาเพื่อการศึกษาค้นคว้า
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาพร ปัทมาวดี
ตำแหน่ง : หัวหนากลุ่มบริหารงานวิชาการ
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563,19:26  อ่าน 369 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คำอธิบายรายวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาพร ปัทมาวดี
ตำแหน่ง : หัวหนากลุ่มบริหารงานวิชาการ
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563,19:21  อ่าน 487 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ ม.4
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาพร ปัทมาวดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2563,14:36  อ่าน 223 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ตารางเรียนออนไลน์ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาพร ปัทมาวดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2563,22:32  อ่าน 951 ครั้ง
รายละเอียด..