ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 63
การกำหนดเป้าหมาย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 63
SAR 2562
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการ
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 63
หนังสือขออนุญาตให้นักเรียนมาโรงเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 63
ใบงาน ใบความรู้ บทเรียน DLTV ลิงก์ สื่อการสอน DLTV ม.1-ม.3 ทุกรายวิชา
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 63
ตารางสอนออกอากาศ ม.6
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 63
ตารางสอนออกอากาศ ม.5
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 63
ตารางสอนออกอากาศ ม.4
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 63
ช่องทีวีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เช่าที่ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนแคมป์สนวิทย
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 63
ผลคะแนน o-net ม.3 ปี 2562
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม เรื่อง รับสมัครผู้เช่าที่ร้านสวัสดิการโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เช่าที่จำหน่ายอาหารในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม เรื่อง รับสมัครผู้เช่าที่จำหน่ายอาหารในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 62
ประกาศโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 62
คำสั่งที่ 396/2562 เรื่องแต่งตั่งคณะกรรมการกีฬาสี 2562
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 62
คำสั่งที่ 366/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 62
คำสั่งทบทวนความรู้เตรียมพร้อมการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้น ม.3 และม. 6 ปีการ
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 62