ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งที่ 162/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายใ
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 160/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และติดตามตรวจสอบคุ
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 62
ประกาศโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี2562
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 62
SAR 2561
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 62
คำสั่งที่ 149/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 62
คำสั่งที่ 113/2561 แต่งตั้งคณะกรรมจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 62
ประกาศรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 62
คำสั่งที่ 93/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 256
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 62
คำสั่งที่ 88 /๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ ๑
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 62
คำสั่งที่ ๘๗/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรรับ-ส่งนักเรียนประจำวัน
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 62
ประกาศ เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2562
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 62
ประกาศโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 67/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียน
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 56/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินงานจัดกิจกรรมวันปัจฉิม
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม เรื่อง โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 51 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ScQA
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 62
ScQA
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 44/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 62
นักเรียนสามารถเช็คผลการเรียนของตนเองได้ที่นี่
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 19/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันการทุจริต และ
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 62