ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียน ม.4/3 ปีการศึกษา 64 พร้อม qr code ห้องเรียน
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียน ม.4/2 ปีการศึกษา 64 พร้อม qr code ห้องเรียน
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียน ม.4/1 ปีการศึกษา 64 พร้อม qr code ห้องเรียน
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียน ม.1/4 ปีการศึกษา 64 พร้อม qr code ห้องเรียน
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียน ม.1/3 ปีการศึกษา 64 พร้อม qr code ห้องเรียน
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียน ม.1/2 ปีการศึกษา 64 พร้อม qr code ห้องเรียน
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียน ม.1/1 ปีการศึกษา 64 พร้อม qr code ห้องเรียน
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 64
หนังสือแจ้งกำหนดวันปิด – เปิด ภาคเรียนปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม เรื่อง แจ้งการคืนเงินประกันสัญญา
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม เรื่องประกาศเปิดเรียน
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 64
สารจากผู้อำนวยการฯ เรื่อง ปิดสถานศึกษา ด้วยเหตุพิเศษ
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 64
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 63
การกำหนดเป้าหมาย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 63
SAR 2562
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการ
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 63
หนังสือขออนุญาตให้นักเรียนมาโรงเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 63
ใบงาน ใบความรู้ บทเรียน DLTV ลิงก์ สื่อการสอน DLTV ม.1-ม.3 ทุกรายวิชา
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 63
ตารางสอนออกอากาศ ม.6
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 63