ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 62
ประกาศโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 62
คำสั่งที่ 396/2562 เรื่องแต่งตั่งคณะกรรมการกีฬาสี 2562
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 62
คำสั่งที่ 366/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 62
คำสั่งทบทวนความรู้เตรียมพร้อมการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้น ม.3 และม. 6 ปีการ
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 62
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งแม่บ้าน)
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 62
คำสั่งนิเทศภายในภาคเรียนที่1(ฉบับเพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 62
แบบรายงานการปฏิบัติงาน สำหรับครู (6 เดือน)
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 62
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมกิจกรรมเด็กพิเศษเรียนรวม
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 62
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 62
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมกิจกรรมนักบินน้อย
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 62
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมกิจกรรมหุ่นยนต์
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 62
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมกิจกรรมคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 62
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมกลุ่มสาระศิลปะ(ดนตรี)
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 62
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมกลุ่มสาระศิลปะ(นาฎศิลป์)
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 62
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมกลุ่มสาระศิลปะ(ทัศนศิลป์)
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 62
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมกลุ่มสาระสุข-พละ
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 62
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 62
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพ
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 62
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 62