ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียนชั้นม.6 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ให้นักเรียนมารับประกาศนียบัตร ในวันที่ 1 เม (อ่าน 404) 31 มี.ค. 59
รายชื่อนักเรียนชั้นม.3 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ให้นักเรียนมารับประกาศนียบัตร ในวันที่ 1 เม (อ่าน 348) 31 มี.ค. 59
เวรยามเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2559 (อ่าน 313) 30 มี.ค. 59
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา พนักงานทั่วไป และ แม่บ้าน เงินเดือน 7,000 บาท รับสมัครวันที่ 28 มี (อ่าน 387) 30 มี.ค. 59
รายงานการประชุมครู ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 (อ่าน 350) 23 มี.ค. 59
คำสั่งที่ 58 คณะกรรมการดำเนินการทดสอบความรู้นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 352) 21 มี.ค. 59
คำสั่งที่ 57 คณะกรรมการรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 364) 21 มี.ค. 59
คำสั่งที่ 59 คณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 (อ่าน 461) 21 มี.ค. 59
คำสั่ง 47 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ (อ่าน 1519) 02 มี.ค. 59
คำสั่ง 48 แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ (อ่าน 2570) 02 มี.ค. 59
คำสั่งที่ 42/2559 คณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 391) 24 ก.พ. 59
คำสั่งโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ที่ 36/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “เปิดโลกวิชาการ ฯ (อ่าน 641) 10 ก.พ. 59
รายงานการประชุมครู ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 29 มกราคม 2559 (อ่าน 383) 08 ก.พ. 59
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบ pre test และ post test ม.6 (อ่าน 377) 03 ก.พ. 59
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบ pre o-net ม.3 (อ่าน 574) 03 ก.พ. 59
คำสั่งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2/2558 (อ่าน 388) 02 ก.พ. 59
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับการนิเทศ (25 ม.ค.2559 เวลา 13.00 น.) (อ่าน 648) 21 ม.ค. 59
รายงานการประชุมครู ครั้งที่ 10/2558 วันที่ 29 ธันวาคม 2558 (อ่าน 386) 19 ม.ค. 59
คำสั่งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558 (ปรับปรุงแก้ไข) ลงวันที่ 4 ม.ค.2559 (อ่าน 395) 04 ม.ค. 59
รายงานการประชุมครู ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 (อ่าน 389) 28 ธ.ค. 58
รายงานการประชุมครู ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 7 กันยายน 2558 (อ่าน 438) 26 ต.ค. 58
รายงานการประชุมครู ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 13 สิงหาคม 2558 (อ่าน 456) 06 ต.ค. 58
คู่มือการจัดทำโครงการปีงบประมาณ 59 (ส่งภายในวันที่ 25 กันยายน 2558) (อ่าน 474) 21 ก.ย. 58
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานครู (ส่งวันที่ 15 กันยายน 2558 ) 1 เล่ม และผลงานดีเด่น 1 แผ่น (อ่าน 841) 10 ก.ย. 58
แบบฟอร์มข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2558 (อ่าน 2384) 15 ก.ค. 58
การดำเนินการจัดทำ ID Plan (อ่าน 917) 03 ก.ค. 58
รายงานผลการปฎิบัติงานครู (อ่าน 701) 24 ก.พ. 58
ผลการแข่งขันกีฬาเทควันโด ณ หอประชุมโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม (อ่าน 715) 31 ม.ค. 57
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคเหนือครั้งที่ 63 ระดับสพม.40 โซน 2 (อ่าน 1194) 20 ก.ย. 56
วิธีเข้าเช็คเกรดออนไลน์ (อ่าน 1410) 18 ก.ย. 56
ประกาศงานทะเบียนวัดผล (อ่าน 1234) 08 ส.ค. 56
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วม (อ่าน 760) 07 ก.พ. 56
เว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม (อ่าน 4409) 12 พ.ย. 55