ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมครู ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 (อ่าน 325) 28 ธ.ค. 58
รายงานการประชุมครู ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 7 กันยายน 2558 (อ่าน 378) 26 ต.ค. 58
รายงานการประชุมครู ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 13 สิงหาคม 2558 (อ่าน 398) 06 ต.ค. 58
คู่มือการจัดทำโครงการปีงบประมาณ 59 (ส่งภายในวันที่ 25 กันยายน 2558) (อ่าน 425) 21 ก.ย. 58
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานครู (ส่งวันที่ 15 กันยายน 2558 ) 1 เล่ม และผลงานดีเด่น 1 แผ่น (อ่าน 704) 10 ก.ย. 58
แบบฟอร์มข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2558 (อ่าน 2286) 15 ก.ค. 58
การดำเนินการจัดทำ ID Plan (อ่าน 856) 03 ก.ค. 58
รายงานผลการปฎิบัติงานครู (อ่าน 624) 24 ก.พ. 58
ผลการแข่งขันกีฬาเทควันโด ณ หอประชุมโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม (อ่าน 653) 31 ม.ค. 57
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคเหนือครั้งที่ 63 ระดับสพม.40 โซน 2 (อ่าน 1128) 20 ก.ย. 56
วิธีเข้าเช็คเกรดออนไลน์ (อ่าน 1320) 18 ก.ย. 56
ประกาศงานทะเบียนวัดผล (อ่าน 1170) 08 ส.ค. 56
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วม (อ่าน 696) 07 ก.พ. 56
เว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม (อ่าน 4353) 12 พ.ย. 55