ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่ง สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 318) 24 ก.พ. 60
สรุปรายงานผลการแข่งขันงานกีฬาภายใน (อ่าน 293) 24 ก.พ. 60
คำสั่งที่ 32/2560 วันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 384) 23 ก.พ. 60
คำสั่งที่ 33/2560 Open House (อ่าน 671) 23 ก.พ. 60
คำสั่งที่ 29/2560 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี วันที่ 15-17 ก.พ.2560 (อ่าน 394) 10 ก.พ. 60
รายงานการประชุมครู ครั้งที่ 13/2559 วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 15.00น (อ่าน 302) 09 ก.พ. 60
คำสั่ง เวรยามเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 268) 30 ม.ค. 60
คำสั่งที่ 12 ทบทวน O-Net นักเรียน ม.3 และ ม.6 (อ่าน 305) 23 ม.ค. 60
คำสั่งงานวันครู 16 มกราคม 2560 และกำหนดการ (อ่าน 872) 11 ม.ค. 60
คำสั่งงานกีฬาภายใน ระหว่างวันที่ 12-13 ม.ค.2560 (อ่าน 388) 11 ม.ค. 60
แบบครูผู้สอนดีเด่น (อ่าน 278) 06 ม.ค. 60
แบบครูดีศรีเขาค้อ (อ่าน 295) 06 ม.ค. 60
คำสั่ง 307/2559 งานวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ (อ่าน 2307) 28 ธ.ค. 59
คำสั่งที่ 303 ดำเนินการสอบกลางภาค 2/2559 (อ่าน 319) 27 ธ.ค. 59
คำสั่งเวรยาม เดือน มกราคม ปี 2560 (อ่าน 325) 26 ธ.ค. 59
คำสั่งที่ 301 ประชุมผุ้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 (อ่าน 304) 21 ธ.ค. 59
คำสั่งเตรียมสอบ Pre O-NET (อ่าน 398) 21 ธ.ค. 59
คำสั่งเวรยาม เดือน ธันวาคม 2559 (อ่าน 296) 29 พ.ย. 59
ปพ.เพิ่มเวลารู้ ฉบับปปรับปรุงแก้ไขคะ (อ่าน 257) 25 พ.ย. 59
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 297) 24 พ.ย. 59
คำสั่งโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ที่ 279/2559 เรื่อง วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2559 (อ่าน 775) 24 พ.ย. 59
แผนการจัดการเรียนรู้ ส่งวันที่ 30 พ.ย.2559 (อ่าน 310) 23 พ.ย. 59
รายงานการประชุมครู ครั้งที่ 12 (อ่าน 240) 23 พ.ย. 59
ประกาศจัดเตรียมพิธีแสดงความไว้อาลัย และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด (อ่าน 241) 02 พ.ย. 59
คำสั่งที่ 258/2559 เวรยามเดือน พฤศจิกายน 2559 (อ่าน 273) 28 ต.ค. 59
คำสั่งที่ 257/2559 เวรรับ - ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 270) 28 ต.ค. 59
รายงานการประชุมครู ครั้งที่ 11 (อ่าน 289) 26 ต.ค. 59
เลื่อนการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 299) 21 ต.ค. 59
แบบฟอร์มกรอกข้อมูล ใบประกอบวิชาชีพครู (อ่าน 390) 10 ต.ค. 59
รายงานการประชุมครู ครั้งที่ 10 วันที่ 6 กันยายน 2559 (อ่าน 261) 07 ต.ค. 59
คำสั่งที่ 234/2559 เวรยาม เดือน ตุลาคม 2559 (อ่าน 320) 28 ก.ย. 59
คำสั่งที่ 223/2559 คำสั่งคุมสอบปลายภาค 1/2559 (อ่าน 291) 21 ก.ย. 59
คำสั่งที่ี่ 222/2559 กีฬาภายใน (อ่าน 308) 21 ก.ย. 59
แบบฟอร์ม ปพ.กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 479) 13 ก.ย. 59
คำสั่งที่ 214/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 317) 13 ก.ย. 59
คำสั่งที่ 79/2559โครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 มิติ (อ่าน 490) 13 ก.ย. 59
แบบฟอร์ม ปพ.กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 471) 09 ก.ย. 59
เวรยามเดือน กันยายน 2559 (อ่าน 314) 30 ส.ค. 59
คำสั่งที่ 170/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเ (อ่าน 309) 04 ส.ค. 59
คำสั่งที่ 168 “ค่ายคุณธรรมวันแม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (อ่าน 318) 03 ส.ค. 59