รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม
194 ม.13 ถนนพิษณุโลก - หล่มสัก   ตำบลแคมป์สน  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280
เบอร์โทรศัพท์ 056-705966 (ห้องธุรการ) เบอร์แฟกส์ 056-705966
Email : cswk.ict@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :