ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งที่ 276/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมนักเรียนแกนนำ โรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอ (อ่าน 32) 04 ธ.ค. 61
คำสั่งที่ 221 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 76) 26 ก.ย. 61
แจ้งหยุดการเรียนการสอน เพื่อนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 74) 21 ก.ย. 61
คำสั่งที่ ๒๐๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดงาน“มุฑิตาคารวะ กษิณานุสรณ์” การแสดงมุทิตาจิตเนื (อ่าน 76) 14 ก.ย. 61
ประกาศโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม เรื่อง แต่งตั้งกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 84) 14 ก.ย. 61
คำสั่งที่ 166/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเ (อ่าน 89) 15 ส.ค. 61
คำสั่งที่ 160 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก เด็กดี วี สตาร์ (อ่าน 94) 15 ส.ค. 61
คำสั่งที่ 158 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ “ค่ายคุณธรรมวันแม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระน (อ่าน 78) 15 ส.ค. 61
คำสั่งที่ 141/ 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ (อ่าน 79) 15 ส.ค. 61
คำสั่งที่ 139/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา (อ่าน 63) 15 ส.ค. 61
คำสั่งที่ 170/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด จุดประกายความคิดด้วยวิทยาศ (อ่าน 100) 15 ส.ค. 61
คำสั่งที่ 169/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 720) 15 ส.ค. 61
คำสั่ง 135/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 143) 19 ก.ค. 61
คำสั่ง 116/2561 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (อ่าน 129) 02 ก.ค. 61
คำสั่งที่ 111/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 (อ่าน 195) 26 มิ.ย. 61
กำหนดการพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตน (อ่าน 165) 26 มิ.ย. 61
คำสั่งที่ 105/2561 แต่ตั้งคณะกรรมการโรงเรียนมาตรฐานสากล (อ่าน 431) 26 มิ.ย. 61
เอกประกวดราคาจ้างการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม ๑๐๐/๒๗ อาคารเกษตรและอุตสาหกรรม (อ่าน 274) 18 พ.ย. 60
ึคำสั่งที่ 110 สอบ PISA ม.1-3 (อ่าน 688) 19 มิ.ย. 60
คำสั่งที่ 106 ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน (อ่าน 361) 13 มิ.ย. 60
คำสั่งที่ 95 พิธีเปิดธนาคารโรงเรียน (อ่าน 386) 02 มิ.ย. 60
คำสั่งที่ 92 คำสั่งไหว้ครู ประจำปี 2560 (อ่าน 999) 01 มิ.ย. 60
คำสั่งที่ 90 เวรยามเดือน มิถุนายน 2560 (อ่าน 300) 31 พ.ค. 60
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3 วันที่ 30 มีนาคม 2560 (อ่าน 319) 23 พ.ค. 60
แบบฟอร์ม ID PLAN 2560 (อ่าน 2296) 22 พ.ค. 60
คำสั่งที่ 80 แต่งตั้งผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (อ่าน 1345) 19 พ.ค. 60
คำสั่งที่ 77 คำสั่งครูเวรประจำวัน (อ่าน 388) 16 พ.ค. 60
คำสั่งที่ 76 เวรยามรับ-ส่ง นักเรียน (อ่าน 276) 16 พ.ค. 60
คำสั่งที่ 73/2560 ครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 272) 11 พ.ค. 60
คำสั่งที่ 48 เตรียมการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 294) 23 มี.ค. 60
คำสั่งที่ 45 สอบนักเรียน ม.1 ม.4 (อ่าน 285) 23 มี.ค. 60
คำสั่ง ที่ 44 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 (อ่าน 273) 23 มี.ค. 60
รายงานการแก้ "0" ในวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้น ม.6 ของครูสุภาพร ปัทมาวดี (อ่าน 389) 17 มี.ค. 60
คำสั่ง ที่ 37 สอบข้อสอบกลาง ม.1 และม.2 วันที่ 3 มีนาคม 2560 (อ่าน 350) 28 ก.พ. 60
คำสั่งสอบปลายภาค ภาคเรียนที่2/2559 วันที่ 6-8 มีนาคม 25560 (อ่าน 227) 24 ก.พ. 60
คำสั่ง สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 281) 24 ก.พ. 60
สรุปรายงานผลการแข่งขันงานกีฬาภายใน (อ่าน 262) 24 ก.พ. 60
คำสั่งที่ 32/2560 วันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 344) 23 ก.พ. 60
คำสั่งที่ 33/2560 Open House (อ่าน 522) 23 ก.พ. 60
คำสั่งที่ 29/2560 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี วันที่ 15-17 ก.พ.2560 (อ่าน 327) 10 ก.พ. 60