ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
SAR 2561 (อ่าน 31) 31 พ.ค. 62
คำสั่งที่ 149/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 87) 31 พ.ค. 62
คำสั่งที่ 113/2561 แต่งตั้งคณะกรรมจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี (อ่าน 28) 31 พ.ค. 62
ประกาศรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน (อ่าน 38) 16 พ.ค. 62
คำสั่งที่ 93/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 256 (อ่าน 42) 12 พ.ค. 62
คำสั่งที่ 88 /๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ ๑ (อ่าน 258) 09 พ.ค. 62
คำสั่งที่ ๘๗/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรรับ-ส่งนักเรียนประจำวัน (อ่าน 286) 09 พ.ค. 62
ประกาศ เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2562 (อ่าน 94) 09 เม.ย. 62
ประกาศโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 131) 21 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 67/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียน (อ่าน 137) 19 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 56/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินงานจัดกิจกรรมวันปัจฉิม (อ่าน 152) 11 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม เรื่อง โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ (อ่าน 127) 08 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 51 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ScQA (อ่าน 157) 04 มี.ค. 62
ScQA (อ่าน 137) 04 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 44/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 151) 27 ก.พ. 62
นักเรียนสามารถเช็คผลการเรียนของตนเองได้ที่นี่ (อ่าน 147) 18 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 19/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันการทุจริต และ (อ่าน 166) 30 ม.ค. 62
คำสั่งที่ 10/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอนครู (อ่าน 225) 23 ม.ค. 62
คำสั่งที่ 301/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาภายใน (อ่าน 259) 21 ธ.ค. 61
คำสั่งที่ 299 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ “ค่ายคุณธรรมวันพ่อ” ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 175) 20 ธ.ค. 61
คำสั่งที่ 300/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีก (อ่าน 176) 20 ธ.ค. 61
คำสั่งที่ 276/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมนักเรียนแกนนำ โรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอ (อ่าน 243) 04 ธ.ค. 61
คำสั่งที่ 221 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 263) 26 ก.ย. 61
แจ้งหยุดการเรียนการสอน เพื่อนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 245) 21 ก.ย. 61
คำสั่งที่ ๒๐๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดงาน“มุฑิตาคารวะ กษิณานุสรณ์” การแสดงมุทิตาจิตเนื (อ่าน 258) 14 ก.ย. 61
ประกาศโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม เรื่อง แต่งตั้งกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 251) 14 ก.ย. 61
คำสั่งที่ 166/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเ (อ่าน 247) 15 ส.ค. 61
คำสั่งที่ 160 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก เด็กดี วี สตาร์ (อ่าน 244) 15 ส.ค. 61
คำสั่งที่ 158 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ “ค่ายคุณธรรมวันแม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระน (อ่าน 239) 15 ส.ค. 61
คำสั่งที่ 141/ 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ (อ่าน 224) 15 ส.ค. 61
คำสั่งที่ 139/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา (อ่าน 185) 15 ส.ค. 61
คำสั่งที่ 170/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด จุดประกายความคิดด้วยวิทยาศ (อ่าน 291) 15 ส.ค. 61
คำสั่งที่ 169/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 1813) 15 ส.ค. 61
คำสั่ง 135/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 283) 19 ก.ค. 61
คำสั่ง 116/2561 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (อ่าน 251) 02 ก.ค. 61
คำสั่งที่ 111/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 (อ่าน 460) 26 มิ.ย. 61
กำหนดการพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตน (อ่าน 337) 26 มิ.ย. 61
คำสั่งที่ 105/2561 แต่ตั้งคณะกรรมการโรงเรียนมาตรฐานสากล (อ่าน 755) 26 มิ.ย. 61
เอกประกวดราคาจ้างการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม ๑๐๐/๒๗ อาคารเกษตรและอุตสาหกรรม (อ่าน 397) 18 พ.ย. 60
ึคำสั่งที่ 110 สอบ PISA ม.1-3 (อ่าน 862) 19 มิ.ย. 60