ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองเพื่อติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยงไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยใช้ระบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 64
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน (อายุ 12 - 17 ปี) โดยใช้ระบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 64
ขอเชิญรับเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 64
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยใช้ระบบออนไลน์ Google meet
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 64
โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง(แคมป์สน)
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 64
รายงานโรงเรียนปลอดบุหรีและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 64
รายงานการบริหารสถานศึกษาด้วยรูปแบบ CAMPSON MODEL
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 (ล่าสุด 20 มิ.ย.64)
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 64
เรียน ผู้ปกครองและนักเรียน ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการหรือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 64
รายการค่าเครื่องแบบ ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 64
SAR 2563
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 64
ขอเชิญรับชมกิจกรรม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้” (12-25 พ.ค.64)
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียน ม.4/3 ปีการศึกษา 64 พร้อม qr code ห้องเรียน
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียน ม.4/2 ปีการศึกษา 64 พร้อม qr code ห้องเรียน
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียน ม.4/1 ปีการศึกษา 64 พร้อม qr code ห้องเรียน
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียน ม.1/4 ปีการศึกษา 64 พร้อม qr code ห้องเรียน
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียน ม.1/3 ปีการศึกษา 64 พร้อม qr code ห้องเรียน
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียน ม.1/2 ปีการศึกษา 64 พร้อม qr code ห้องเรียน
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียน ม.1/1 ปีการศึกษา 64 พร้อม qr code ห้องเรียน
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 64