ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง(แคมป์สน)
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน(โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง) โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565 ขึ้น เพื่อให้บุคลากร ครูผู้สอน ผู้บริหาร พร้อมทั้ง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน สามารถร่วมกันดำเนินงานให้เป็นแบบการมีส่วนร่วม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2564,15:04   อ่าน 28 ครั้ง