รายงานวิจัย/นวัตกรรมของครู
การใช้ชุดแบบฝึกในการสอนเรื่องระยะทางและการกระจัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-ครูสุมาลี
เนื่องจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 ในส่วนของเนื้อ เรื่องระยะทางและการกระจัด รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ถูกต้อง ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างระยะทางและการกระจัดได้จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง แก้ไขปัญหาดังกล่าวเห็นว่าการใช้ใบงานที่มีสีสันสวยงามมีใบความรู้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถ แก้ปัญหาดังกล่าวได้ 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2564,12:00   อ่าน 75 ครั้ง