ภาพกิจกรรม
การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ปี 65
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม จัดกิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา นำโดย ผอ.ไกรโรจน์ สิงห์สถิต ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะครู-บุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 450 คน ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี

โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2566,11:28   อ่าน 59 ครั้ง