ภาพกิจกรรม
การอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีของครูและบุคลากร
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม จัดการอบรมพัฒนาทักษะครูและบุคลากร ด้านเทคโนโลยี หลักสูตร การสร้างห้องเรียน Active Learning บน Power point ด้วย Class point 2 โดยมีนายไกรโรจน์ สิงห์สถิต เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องโสตฯเฉลิมพระเกียรติ

โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2566,11:57   อ่าน 67 ครั้ง