ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ (Merry Christmas & Happy New Year 2023) โดยมี ผอ.ไกรโรจน์ สิงห์สถิต ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธี  กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงของนักเรียนการประกวดวาดภาพ แต่งชุดแฟนซี่ คัดลายมือภาษาจีน การแสดงเต้น cover dance ฯลฯ

โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2566,09:52   อ่าน 100 ครั้ง