ภาพกิจกรรม
การประกาศเจตจำนงสุจริต
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมได้จัดมีการประกาศจำนงสุจริต และการประชุม การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส่ ถูกต้องและตรวจสอบได้ เพื่อจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2565,14:30   อ่าน 248 ครั้ง