ภาพกิจกรรม
โครงการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการตายและการบาดเจ็บในเด็กและเยาวชน
         เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 65 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก สาธารณสุขอำเภอเขาค้อ และ รพ.สต.เหล่าหญ้า จัดกิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการตายและการบาดเจ็บในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ใช้รถจักยานยนต์ ในพื้นที่นำร่อง เขตสุขภาพที่ 2 ซึ่งมีการให้ความรู้จากวิทยากรผู้ปฏิบัติหน้าที่จริง ณ หอประชุมโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม

โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2565,14:05   อ่าน 43 ครั้ง