ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
          เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ และปลูกฝังทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน โดยผู้อำนวยการจุลินทร์ น้ำค้าง เป็นประธานในพิธีเปิด วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปรัชกาล ที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โดยมีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การจัดซุ้มนิทรรศการ การแข่งขัน Esport การประกวดชุดรีไซเคิล การประกวดหุ่นยนต์ Transformer การแข่งขันรถพลังยางบรรทุกไข่ ฯลฯ

โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2565,10:46   อ่าน 249 ครั้ง