ภาพกิจกรรม
ชนะเลิศกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 ณ ศาลจังหวัดหล่มสัก ในการแข่งขันครั้งนี้มี น.ส.ภาสินี มารอด 6/2 และ น.ส.จิรนันท์ ปาลี   6/1 เป็นตัวแทนนักเรียน พร้อมด้วยครูนายสินธนากรม์ รูปบุญ ครูผู้ควบคุม ซึ่งได้รับราลวัลชนะเลิศ  จาก 14 ทีม ที่เข้าร่วมแข่งขัน และเป็นตัวแทนของศาลจังหวัดหล่มสักที่จะได้เข้าร่วมแข่งขันในรอบคัดเลือกในส่วนภูมิภาค (ภาค6) ไประดับประเทศในลำดับต่อไป

โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2565,13:38   อ่าน 53 ครั้ง