ภาพกิจกรรม
สืบสานประเพณีเข้าพรรษา
ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม นําโดย ผอ.จุลินทร น้ำค้าง พร้อมด้วย คณะครู – นักเรียน ร่วมทํากิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา หล่อเทียน ถวายเทียนพรรษา ณ วัดห้วยไผ่ และวัดผ่าซ่อนแก้ว โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ และถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาและสังฆบูชา

โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2565,10:26   อ่าน 57 ครั้ง