ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
          เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม จัดกิจกรรมวันต่อต้าน
ยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 นำโดยนายจุลินทร์ น้ำค้าง ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน
          โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา
ยาเสพติด การรณรงค์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2565,14:01   อ่าน 36 ครั้ง