ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
เมื่อวันที่  9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย วิถีการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะ และเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยสร้างวัฒนธรรมด้วยกระบวนการประชาธิปไตย เป็นช่องทางให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ ได้สร้างพลังที่เข้มแข็ง เป็นเยาวชนที่สมบูรณ์แบบของประเทศชาติ
            
ซึ่งผลการเลือกตั้งผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด คือ นายทศพร ทรงสวัสดิ์วงศ์ ชั้น ม.5/1 ซึ่งจะได้ทำหน้าที่เป็นประธานนักเรียนคนต่อไป

โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2565,13:36   อ่าน 30 ครั้ง