ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี 64 ด้วยระบบออนไลน์
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม โดย ผอ.จุลินทร์ น้ำค้าง และคณะครู
บุคลากรทุกท่าน ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยใช้
ระบบออนไลน์ Google meet เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง เกี่ยวกับนโยบายแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2564,21:31   อ่าน 43 ครั้ง