ภาพกิจกรรม
การเปิดเรียน On site วันแรก ของปีการศึกษา 2564
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม โดย ผอ.จุลินทร์ น้ำค้าง และคณะครูบุคลากรทุกท่าน ได้เปิดการเรียนการสอน ในระบบ On-site เป็นวันแรก ของปีการศึกษา 2564 ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) อย่างเคร่งครัด

โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2564,09:15   อ่าน 85 ครั้ง