ภาพกิจกรรม
ประเมินความพร้อมของสถานศึกษา 6 มิติ ก่อนเปิดเรียน
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม โดยนางสาวรุ่งนภา กองน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมคณะครูทุกท่าน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียน ตามแนวทางของกรมอนามัย 6 มิติ 44 ข้อ โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลแคมป์สน ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย กำนันตำบลแคมป์สน ผอ.รพ.สต เหล่าหญ้า และ ผอ.รพ.สต.ป่าคา เป็นคณะกรรมร่วมการประเมินในครั้งนี้

โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2564,09:08   อ่าน 73 ครั้ง