ภาพกิจกรรม
การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประกอบด้วย นายประทาน หาดยาว รองฯผอ.สพม.พช ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสุวรรณชัย พรหมศร ผอ.รร.เพชรละครวิทยา และ จ.ส.อ.สมบูรณ์  ถนอมพลกรัง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.พช  ได้ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี  ครั้งที่ 1  (หกเดือนแรก) ของนางสาวรุ่งนภา  กองน้อย รอง ผอ.โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ณ ห้องโสตเฉลิมพระเกียรติฯ

โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2564,09:02   อ่าน 123 ครั้ง