ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบทุนให้กับนักเรียนที่ผลการเรียนดีเยี่ยม
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม โดยนายจุลินทร์  น้ำค้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้มอบทุนเรียนดีที่ได้รับการสนับสนุนจากคุณครูธนัชพร อินต๊ะ ซึ่งได้เกษียณอายุราชการไปแล้วโดยนักเรียนที่ได้รับทุน เป็นนักเรียนมีผลการเรียน จากภาคเรียนที่ 1 เฉลี่ยสูงสุด จำนวน 10 ทุน

ภาพกิจกรรม >>

โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2563,15:38   อ่าน 73 ครั้ง