ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม นำโดยนายจุลินทร์ น้ำค้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครูได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนโดยมีผู้ปกครองของนักเรียนในทุกระดับชั้นเข้าประชุม เพื่อรับทราบแนวนโยบายต่างๆของโรงเรียน และเพื่อให้ผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยกับครูที่ปรึกษาในแต่ละชั้นเรียน

ภาพกิจกรรม >>

โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2563,15:36   อ่าน 68 ครั้ง