ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม โดยนายจุลินทร์  น้ำค้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะครู – นักเรียน จัดพิธีถวายพานพุ่ม พิธีถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

รูปภาพกิจกรรม >>
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2563,13:39   อ่าน 85 ครั้ง