ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายคุณธรรม “วันแม่” ด้วยพลังบวร
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม โดยกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ร่วมกับ วัดห้วยไผ่  จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม “วันแม่”ด้วยพลังบวร ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพเยาวชน วัดห้วยไผ่   อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2563
        โดยมีนายจุลินทร์ น้ำค้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงพระคุณมารดา เห็นคุณค่าในตนเอง มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิต สามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2563,11:10   อ่าน 106 ครั้ง