ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายเรียนรู้ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
         เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ได้ดำเนินงานตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดกิจกรรม“กิจกรรมค่ายเรียนรู้ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์”
          โดยมีนายจุลินทร์ น้ำค้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีกิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีของเยาวชน

โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2563,10:43   อ่าน 167 ครั้ง