ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
             เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย วิถีการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะ และเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยสร้างวัฒนธรรมด้วยกระบวนการประชาธิปไตย เป็นช่องทางให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ ได้สร้างพลังที่เข้มแข็ง เป็นเยาวชนที่สมบูรณ์แบบของประเทศชาติ
             ซึ่งผลการเลือกตั้งผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด คือ นายธนธรณ์  แสงว่าง ชั้น ม.5/3 ซึ่งจะได้ทำหน้าที่เป็นประธานนักเรียนคนต่อไป

โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2563,10:38   อ่าน 103 ครั้ง