ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม โดยงานอนามัยโรงเรียน ครูและนักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือกออก โดยการกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะที่มีน้ำขัง ภายในบริเวณโรงเรียนฯ เพื่อตัดวงจรการเกิดยุงลาย ซึ่งก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออก
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2563,12:12   อ่าน 66 ครั้ง