ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกภายใต้สถานการณ์ COVID-19
 นายจุลินทร์  น้ำค้าง  ผู้อำนวยการโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูทุกท่าน ได้มีการเตรียมความพร้อม ทั้งด้านอาคารสถานที่ อ่างล้างมือ  เจลล้างมือ ซึ่งนักเรียนได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองเข้าโรงเรียน การดำเนินชีวิตตามแบบวิถีใหม่ (new normal) ในชีวิตประจำวัน ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ การรักษาระยะห่าง หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และเช็คอินแอปไทยชนะ ในการเข้าออกโรงเรียนทุกครั้ง


โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2563,12:02   อ่าน 154 ครั้ง