ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562
ในระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม นำโดย ผอ.จุลินทร์ น้ำค้าง งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและคณะครูทุกท่าน ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ  เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม โดยกิจกรรมนี้เป็นการฝึกให้ลูกเสือ-เนตรนารีมีความสามัคคี มีความอดทน มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2563,10:17   อ่าน 215 ครั้ง