ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม โดยนายจุลินทร์  น้ำค้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะครู – นักเรียน จัดพิธีถวายพานพุ่มพิธีถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และทำบุญตักบาตร วันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2562,10:43   อ่าน 229 ครั้ง