ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม นำโดยนายจุลินทร์ น้ำค้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯพร้อมด้วยคณะครูได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนฯ โดยมีผู้ปกครองของนักเรียนในทุกระดับชั้นเข้าประชุม เพื่อรับทราบแนวนโยบายต่างๆของโรงเรียน และเพื่อให้ผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยกับครูที่ปรึกษาในแต่ละชั้นเรียน

โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2562,10:38   อ่าน 224 ครั้ง