ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตกับการศึกษาต่อ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม โดยกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนฝ่ายงานแนะแนว จัดนิทรรศการแนะแนว กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตกับการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา2562 โดย ผอ.จุลินทร์ น้ำค้าง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงของนักเรียน การจำหน่ายสินค้าจากนักเรียนแต่ละห้องเรียน การแนะแนวการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ

โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2562,10:32   อ่าน 200 ครั้ง