ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายคุณธรรม “วันแม่” ด้วยพลังบวร
งานคุณธรรมฯ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม “วันแม่”ด้วยพลังบวรระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพเยาวชน ตามแนวพุทธธรรม วัดห้วยไผ่ ต.แคมป์สน  อ.เขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์ โดยนายบุญธรรม สอนบุญมา กำนันตำบลแคมป์สนเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อนักเรียนเห็นคุณค่าในความรักของมารดาเห็นคุณค่าใน  ตัวเองและสามารถนำหลักธรรมที่ได้รับการอบรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,09:56   อ่าน 291 ครั้ง