รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นุจารีย์ ปราพรม (กบ)
ปีที่จบ : 2526   รุ่น : 6
อีเมล์ :
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บ้านไม้กา-ตูนรีสอร์ท
ตำแหน่ง : รองผู้จัดการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 99 ม.5 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

วันที่บันทึกข้อมูล : 24 ธ.ค. 2562,15:06 น.   หมายเลขไอพี : 203.113.102.209


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล