รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : พจนันท์ ลูกแก้ว (กระแต)
ปีที่จบ : 2526   รุ่น : 6
อีเมล์ : Pojanun_23@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จ.พิษณุโลก
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 239 ม.19 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

วันที่บันทึกข้อมูล : 20 ธ.ค. 2562,10:52 น.   หมายเลขไอพี : 203.113.102.209


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล