รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : วัชระ อินทนนท์ (จัมโบ้)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น :
อีเมล์ : kumjumbo@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ธนาคารออมสิน สาขาเขาค้อ
ตำแหน่ง : ลูกจ้าง
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 98/1-2 ม.8 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ เพชรบูรณ์

วันที่บันทึกข้อมูล : 14 มิ.ย. 2562,20:51 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.166.214


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล